Prisijungti/Registruotis
Ieškoti
we found 0 results
Your search results

Taisyklės

Registruotiems Vartotojams draudžiama Darbo skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią, neetišką, ar Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją. Darbo skelbimai turi būti talpinami tik Darbo skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse. Draudžiama Darbo skelbimo tekste rašyti beprasmes, pasikartojančius simbolius, ar nuorodas į kitas svetaines. Darbo skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis.

Vartotojas patalpindamas Darbo skelbimą, patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių. Vartotojas patalpindamas Darbo skelbimą, prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą. Vartotojas patalpindamas Darbo skelbimą privalo laikytis skelbimo patalpinimo taisyklių.

Vartotojas pareiškia, kad pateikia duomenis savo noru ir sutinka, kad pateikti duomenys, būtų saugomi elektroniniu būdu duomenų bazėje. Vartotojas pateikia savo duomenis tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti

verslouostas.lt Administratorius turi teisę atmesti Darbo skelbimus arba juos ištrinti iš duomenų bazės jei jie buvo patalpinti nesilaikant taisyklių. verslouostas.lt Administratorius turi teisę uždrausti Vartotojams dalyvauti veikloje dėl taisyklių pažeidimo.

verslouostas.lt Administratorius neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl vartotojo Darbo skelbimuose rastos informacijos naudojimo. verslouostas.lt Administratorius neatsako už Vartotojo Darbo skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką. verslouostas.lt Administracija pasilieka teisę keisti šias taisykle dėl galimo veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kurių negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti veiklos.

  • Domenai ir hostingas

  • Darbo skelbimų paieška

  • Domenai ir hostingas

  • Atkurti slaptažodį

Palyginti Darbo skelbimus

Facebook